Kalendarz roku szkolnego

Drukuj PDF

K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2016/2017

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.
Na dzień 01.09.2016r.

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016 r. (czwartek)

2.

I okres

01.09.2016 r. – 18.12.2016 r.

(15 tygodni) – klasy IV

01.09.2016 r. – 15.01.2017 r.

(18 tygodni) – klasy I - III

3.

II okres

19.12.2016r. – 28.04.2017

30.01.2017 r.  – 23.06.2017 r.

(19 tygodni) – klasy I - III

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 r.(piątek)

31.12.2016 r. (sobota)

5.

Zebranie Rodziców

 

09.09.2016 r.

6.

Wywiadówka śródroczna

- klasy IV - 16.12.2016

– klasy I - III - 13.01.2016

7.

 

Zabawa Studniówkowa

14.01.2017 r. (sobota)

8.

 

Ferie zimowe

16.01 – 29.01.2017 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017 r. (czwartek)                                                         – 18.04.2017 r. (wtorek)

10.

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych

28.04.2017 r. (piątek)

11.

Egzamin maturalny 2017

 

egzaminy ustne z języków obcych – 4-26.05.2017 r.

egzaminy ustne z języka polskiego - 4-26.05.2017 r.

egzaminy pisemne – 4-24.05.2017 r.

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów)

etap pisemny – 12.06.2017 r.

etap praktyczny – 13.06.2017 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:

1) R.16 – IV Technikum w zawodzie technik rolnik

2) M. 43. - IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

3) T.15. - IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

4) R.3 – kkz

5) M.2. - kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

6) T.6 - III  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

7) M.1 – kl. II  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

sesja poprawkowa – kwalifikacje R3, M1, M2, T6 z czerwca 2016 r.

R16

część pisemna – 12.01.2017 r. część praktyczna – 09.01.2017 r.

zakończenie kursu - maj 2017 r. cz. pisemna – 20.06.2017 r.
cz. praktyczna– 16.06. - 02.07.2017 r.

cz. pisemna – 20.06.2017 r. cz. praktyczna– 22.06. - 08.07.2017 r.

część pisemna – 12.01.2017 r. część praktyczna – 27 - 31.01.2017 r. oraz 10-18.02.2017 r. ,  R3 - część pisemna – 12.01.2017 r. część praktyczna – 27.01.2017 - 10.02.2017

zakończenie kursu styczeń 2017 r. - część pisemna – 20.06.2017 r.

część praktyczna - 22.06.2017 r.

14.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2017 r. (piątek)

15.

 

Ferie letnie

26.06 – 31.08.2017 r.

16.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

01.09.2016 r. (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2016 r. (piątek) - DEN

11.11.2016 r. (piątek) -  Dzień Niepodległości

06.01.2017 r. (piątek) -  Święto Trzech Króli
28.04.2017 r. (piątek) – Dzień Otwarty – Zakończenie roku klas maturalnych
01.05.2017r. (poniedziałek przed 3 maja)

03.05.2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 maja

15.06.2017 r. (czwartek) - Boże Ciało
23.06.2017 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

31.10.2016 r. (poniedziałek) – przed 1 listopada 2016r. 02.05.2017 r. (wtorek przed 3 maja)

16.06.2017 r. (piątek po Bożym Ciele)

19.06.2017 r. (poniedziałek) - ostatni tydzień nauki 20.06.2017 r. (wtorek) - ostatni tydzień nauki 21.06.2016 r. (środa) - ostatni tydzień nauki

17.

Zestawienie dni wolnych
od zajęć dydaktycznych
ze względu na święta
i dni wolne ustalone
przez dyrektora szkoły.

01.09.2016 r. (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2016 r. (piątek) - DEN

11.11.2016 r. (piątek) -  Dzień Niepodległości

23.12.2016 r. (piątek)) – przed zimową przerwą świąteczną

06.01.2017 r. (piątek)) -  Święto Trzech Króli

28.04.2017 r. (piątek) –Dni Otwarte- Zakończenie roku klas maturalnych
01.05.2017r. (poniedziałek przed 3 maja)

02.05.2017 r. (wtorek przed 3 maja)

03.05.2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 maja

15.06.2017 r. (czwartek) - Boże Ciało

16.06.2017 r. (piątek po Bożym Ciele)

19.06.2017 r. (poniedziałek) - ostatni tydzień nauki – prace gospodarcze

20.06.2017 r. (wtorek) - ostatni tydzień nauki – prace gospodarcze

21.06.2017 r. (środa) - ostatni tydzień nauki – prace gospodarcze

23.06.2017 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego

 

Facebook

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć