GÓRA GROSZA PDF Drukuj

Udział uczniów naszej szkoły w grudniowej ogólnopolskiej akcji  „GÓRA GROSZA” jest już tradycją. W okresie przedświątecznym przez dwa tygodnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali monety, które zostały przekazane patronowi akcji – Towarzystwu Nasz Dom. Zebrane pieniądze trafią do dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W grudniu 2015 roku zebraliśmy 157 złotych i tym samym pobiliśmy rekord sprzed roku. Akcja uświadomiła nam wszystkim, że nawet niewielkie pieniądze przekazane przez wielu darczyńców mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu pomoc trafi do wielu dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

 
BOŻE NARODZENIE PDF Drukuj

...by wszystko nam się rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

ks.Jan Twardowski

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 18 grudnia 2015r. zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły spotkali się na uroczystym apelu. Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas złożyła zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała uczennica Martyna Marczuk, życząc wszystkim szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu Patrycja Szymańczuk - stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 - otrzymała z rąk pani wicedyrektor świąteczny upominek.

Atmosferę świąt przywołał program artystyczny przygotowany przez młodzież pod opieką pani Patrycji Walczuk.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek zespołu wokalno – instrumentalnego TAKT  przygotowany pod kierunkiem pana Sławomira Bartniczuka.

Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj

 
Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę PDF Drukuj

Po raz kolejny społeczność naszej szkoły włączyła się w kampanię Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Jest to już 22 edycja tej ogólnopolskiej akcji, która prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Każdy z nas, czując potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem, mógł ofiarować coś od siebie. Wolontariusze, działający w szkolnym Kole Związku Młodzieży Wiejskiej pod opieką pani Doroty Szwed, przez okres dwóch tygodni zebrali 263 kg trwałych artykułów żywnościowych.

Szkolną akcję wsparli również lokalni przedsiębiorcy:

- Pan  Krzysztof  Doroszuk i Pani Małgorzata Maksymiuk- właściciele Sklepu Delikatesy Centrum w Leśnej Podlaskiej,

- Pan Jan Stasiuk-  Prezes Spółdzielni "LEŚNIANKA" w Leśnej Podlaskiej,

- Pani Hanna Boś i Pani Marta Weśniuk- właściciele Sklepu Delikatesy Centrum w Nowej Kornicy,

umożliwiając przeprowadzenie zbiórek sklepowych, za co im z całego serca dziękujemy.

Zebrane dary trafią do najbardziej potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do wolontariuszy- Dominki Korolczuk, Ewy Gardeckiej, Pauli Kołodyńskiej, Klaudii Korolczuk, Darii Jaszczuk, Magdaleny Stolarek, Karoliny Garbuś, Weroniki Korczak, którzy poświęcili swój czas i dzielnie dyżurowali w punktach zbiórki.

Więcej…
 
Spotkanie profilaktyczne PDF Drukuj

W poniedziałek 14 grudnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym przeprowadzonym przez dr n. med. Jolantę Annę Surdykę - kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i pracownika Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz mgr Konrada Tarnowskiego - również pracownika WOK i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Młodzież wysłuchała wykładu pn."Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - Samobadanie Piersi", a także wykładu dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HPV i raka szyjki macicy.

Po przeprowadzonym wykładzie, uczniowie na fantomach przeznaczonych do treningu samobadania piersi mogli określić konsystencję i wielkość znajdujących się zmian podejrzanych - guzków.

Więcej…
 
Szkolenie w Grabanowie PDF Drukuj

W odpowiedzi na zaproszenie Lubelskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ZDR w Białej Podlaskiej z siedzibą w  Grabanowie w dniu 15.12.2015r.  uczniowie klas III i IV Technikum w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu powiatowym pt.: ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Uczniowie oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładów na temat:

1.  Wsparcia inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrotu nimi lub ich rozwoju.

2.  Sprzedaży bezpośredniej.

3.  Restrukturyzacji gospodarstw rolnych.

Podczas szkolenia młodzież mogła zrealizować efekty wynikające z podstawy programowej, oraz dowiedzieć się co czeka rolników w programie PROW 2014-2020.

Więcej…
 
Wycieczka dydaktyczna do restauracji „Stylowa” w Białej Podlaskiej PDF Drukuj

11 grudnia 2015 roku uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do restauracji „Stylowa” w Białej Podlaskiej, prowadzonej przez „SPOŁEM” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Białej Podlaskiej.

Uczniowie zapoznali się z 80- letnią historią restauracji, bogatą ofertą usług, organizacją pracy oraz wyposażeniem zakładu gastronomicznego typu otwartego. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach sporządzania pierogów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Wizytę w restauracji zakończył wspólny obiad.

Składamy serdeczne podziękowania kierownictwu restauracji „Stylowa” za bardzo miłe przyjęcie oraz przekazanie wielu cennych informacji.

Więcej…
 
Wizyta Świętego Mikołaja w szkole PDF Drukuj

W poniedziałek 7 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj ze swoją asystentką. Goście przybyli do nas na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego i przynieśli ze sobą słodkie upominki i rózgi. Mikołaj i jego towarzyszka zwiedzili szkołę i zajrzeli do wszystkich klas, gdzie mieli okazję porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Podczas rozmów goście wysłuchali kolęd, wierszy oraz zapewnień, że wszyscy uczniowie byli grzeczni i przykładali się do nauki. Po rozdaniu prezentów Mikołaj złożył wszystkim świąteczne życzenia i zapewnił, że zgodnie z tradycją odwiedzi nas również za rok.

Więcej…
 
SZPIKOTEKA W NASZEJ SZKOLE PDF Drukuj

Każdego roku alarmująca liczba osób dowiaduje się, że zapadła na chorobą nowotworową krwi lub szpiku. Bardzo często jedynym lekarstwem dla tych chorych jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku od zdrowego, niespokrewnionego Dawcy. Co piaty chory w Polsce pozostaje bez pomocy, ponieważ brak jest dla niego zgodnego genetycznie Dawcy. Chcąc powiększyć bazę potencjalnych Dawców oraz budować świadomość i wrażliwość na problemy drugiego człowieka, podjęliśmy się zorganizowania Szpikoteki - akcji rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku.

Powyższa akcja odbyła się 07 grudnia 2015 r. w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku naszej szkoły. Poprzedziły ją działania edukacyjne oraz kampania informacyjna na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Pełnoletnia młodzież, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, wykazując się empatią i odwagą. Być może w przyszłości swoim gestem uratują komuś życie. Dziękujemy.

Więcej…
 
Rejestracja do bazy dawców szpiku PDF Drukuj

 

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

ZOSTAŃ DAWCĄ

Może to Ty jesteś "bliźniakiem genetycznym" osoby chorej na raka krwi.

Akcja rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku zostanie przeprowadzona 07 grudnia 2015 r. w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Nasza szkoła organizuje Dzień Dawcy we współpracy z Fundacją DKMS Polska. Tego dnia nasi wolontariusze pomogą Ci dokonać rejestracji.

Rejestracja składa się z 3 kroków:

- wstępny wywiad medyczny,

- formularz rejestracyjny,

- pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka.

Akcja skierowana jest do osób w wieku 18-55 lat. Należy zabrać ze sobą dokument z numerem PESEL.

Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia szansy na życie Pacjentów, cierpiących na nowotwory krwi.

 
WARSZTATY W IUNG-PIB W PUŁAWACH PDF Drukuj

W ramach współpracy naszej szkoły z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 1 grudnia 2015 roku  uczniowie klas: II a, II b i III technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa pod opieką nauczycieli uczestniczyli w warsztatach naukowych nt.: „Systemy informacji o wpływie zmian klimatu na rolnictwo i zasoby biomasy”.

Otwarcia warsztatów  dokonał  Z-ca Dyrektora do spraw naukowych IUNG- PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz prezentując historię i główne kierunki działalności IUNG-PIB w Puławach. Podczas warsztatów wygłoszono kilka  prezentacji  o  następującej tematyce:
-  Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne.
- Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne.
- Biomasa uboczna z produkcji rolniczej.
- Globalne ocieplenie a zmiany klimatu w Polsce.
- Przebieg pogody w Polsce a plonowanie upraw.
- System informacji  o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo i metodach adaptacji.

Na zakończenie spotkania dr hab. Jerzy Kozyra przeprowadził warsztaty podsumowujące z udziałem naszych  uczniów, którzy poprzez prezentacje rysunkowe i wiedzy zdobytą podczas wykładów przedstawili możliwości wykorzystania energii odnawialnej i biomasy w gospodarstwach rolnych.

Po skończonych wykładach udaliśmy się do Muzeum Motocykli MOTO STREFA WSK w Świdniku, gdzie obejrzeliśmy kolekcję 23 pojazdów wyprodukowanych przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik oraz zapoznaliśmy się z dokumentami utwalającymi działalność zakładu.

W godzinach wieczornych dotarliśmy do Leśnej Podlaskiej.

Więcej…
 
Warsztaty polowe z Firmą MASTER PDF Drukuj

W sobotę, 28 listopada 2015r. w ramach zajęć dydaktycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej zostały przeprowadzone pokazy polowe ciągników i maszyn rolniczych. Właściciele i pracownicy firmy MASTER, z którą od wielu lat współpracuje nasza szkoła, przygotowali stoisko promocyjne oraz zachęcali słuchaczy kursu do zapoznania się z możliwościami technicznymi prezentowanych ciągników i maszyn. Każdy ze słuchaczy mógł wsiąść do przygotowanych ciągników i wykonać daną maszyną określoną pracę. Na koniec uczestnicy zajęć wypełniali ankietę na temat prezentowanego sprzętu.

Więcej…
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej gospodarzem VII Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” PDF Drukuj

W celu uświadomienia przyszłych rolników w zakresie bezpieczeństwa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy – Inspektorat Okręgowy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, Lubelską Izbą Rolniczą – Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie oraz Placówką Terenową KRUS w Kocku  od 2009 r. prowadzi konkurs dla młodzieży szkół rolniczych pod nazwą „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”.

26 listopada 2015 r. w naszej szkole odbył się etap międzyszkolny VII Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”. Konkurs ten odbywa się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Więcej…
 
Konkurs gastronomiczny PDF Drukuj

19 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Zdrowa przekąska szansą na zdrowie”, który przeprowadzony został w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W konkursie wzięło udział sześcioro uczniów klasy II, III i IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież z uśmiechem na twarzy i wielkim zaangażowaniem sporządziła wybrane przez siebie potrawy:

 • roladki z bakłażana z serem feta,
 • roladki z cukinii,
 • roladki z ogórka,
 • sałatkę makaronową z kurczakiem i pomarańczą,
 • sałatkę z brokułu i kalafiora z sosem czosnkowym,
 • szpinakowy zawijaniec.

I miejsce w konkursie zajęła Agata Sacharczuk z klasy IV PT za przygotowanie roladek z cukinii. II miejsce zajął Radosław Budrewicz z klasy III PT za sporządzenie szpinakowego zawijańca, a III miejsce Magdalena Stolarek z klasy III PT za wykonanie roladek z ogórka.

Pani Dyrektor Anna Sęk wręczyła zwycięzcom nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs był doskonałą okazją do promocji zdrowego odżywiania, a zarazem prezentacji umiejętności kulinarnych naszej młodzieży.

Więcej…
 
Polowe Manewry z Firmą MASTER PDF Drukuj

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz z firmą Master – Płodowscy i Wspólnicy Sp. J. byli organizatorami pokazów ciągników i najnowszych maszyn rolniczych, połączonych z pracami polowymi. Wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas kształcących w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Rolnik. Podczas pokazów uczniowie zostali zapoznani z budową zasadą działania agregatu do uprawy bezorkowej TAURUS BRODNICA, agregatu do upraw pożniwnych AGRO-LIFT, aktywnych maszyn uprawnych takich jak glebogryzarka DEXWAL, brona aktywna BOMET oraz zestawu uprawowo-siewnego zbudowanego z brony wirnikowej BOMET połączonej z siewnikiem do zboża wyprodukowanego w POM Brodnica.

W trakcie pokazu uczniowie naszej szkoły mogli sami usiąść za sterami ciągników LANDINI 4-090 i LANDINI 6-160 o mocy znamionowej wynoszącej odpowiednio 85 i 155 KM.

Serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu Płodowskiemu za udostępnienie i pokazanie nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w produkcji rolniczej.

Więcej…
 
Dyskoteka PDF Drukuj

Dnia 18 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Zabawa przebiegała przy oprawie muzycznej przygotowanej przez uczniów klasy II BT. Z pewnością dostarczyła wszystkim dużo radości i była miłą chwilą odpoczynku w intelektualnych zmaganiach dnia codziennego.

Więcej…
 


Strona 9 z 35

Facebook

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć